Usługi Oznakowania

Nasza firma prowadzi również kompleksowe usługi z zakresu oznakowania poziomego i pionowego dróg,  garaży, parkingów, hal magazynowych i produkcyjnych itp.

   

  • Pozioma i pionowa organizacja ruchu

  • Malowanie oraz numeracja stanowisk parkingowych

  • Napisy, symbole, piktogramy, termoznaki itp.

  • Pionowa organizacja ruchu - znaki, tablice informacyjne i inne

  • Odnawianie oznakowania na drogach i parkingach

  • Wytyczanie i malowanie ciągów komunikacyjnych dla pieszych, oraz dla wózków widłowych

  • Oznakowanie stref i pól składowych, ramp rozładunkowych, bram, krawędzi regałów, miejsc niebezpiecznych itp.

  • Oznakowanie filarów (poziome lub skośne pasy, skrajnie)